Who We Are

Who we are Kik vagyunk Kim Jesteśmy

Who Are WeEurogate is a group of freight forwarding companies present in 8 European Countries with 16 offices. Its head-office is in London, UK, which is also the oldest one, it was founded in 1989.

The group is 100% privately owned, employs 125 people, and has an expected turnover of 54 m EUR in 2011.

The service portfolio includes Short- and Deep-Sea shipping, Air- and Roadfreight, and also Project-Shipping. The company is 100% asset free, traditionally built on West-East traffic, having one of the oldest Eastern-European freight services in the UK, including Russia and all ex-Soviet states.

Eurogate never owned any vehicles or vessels, its forwarding activity is entirely based on long-term partnerships and contracts with hauliers, air- and shipping lines, some of them over 15 years old.

The client portfolio includes companies like: Alcoa, Philips, Unilever, Nestlé,Kellogs, Do+Co, Kenvelo, Arcelor Mittal, Husqvarna,WD40, Bobcat, Procter and Gamble, and 3M.

Services

Groupage services to- and from the UK:

  • 3 departures a week to Hungary, Croatia, Slovenia,Serbia,Macedonia,Albania,Bosnia and Slovakia
  • 2 departures a week to Poland, Romania, Bulgaria, Czech Republic and Austria
  • Weekly departures to Latvia,Lithuania,Estonia,Russia,Belorus and Ukraine.

In every country with groupage-coverage, Eurogate also offers domestic distribution, customs- and excise services and in some locations warehousing, too.

FTL coverage includes Western-and Eastern Europe, Russia and all ex- Soviet states.

Sea- and Airfreight services are global, benefiting from long term agency agreements and own consolidation in Hong-Kong, Shanghai, Taipei , Dhaka and Seoul.  Regular Short – Sea destinations.

include all major European ports, St.Petersburg and Kaliningrad. Project shipping is also worldwide, with very strong ties to the ex-Soviet states.

Learn more about our services, meet the team or ask for a quotation!


Kik vagyunkAz Eurogate szállítmányozási cégek csoportja, amely 8 országban 16 irodával van jelen. A legrégebbi, 1989-ben alapított iroda Londonban található, amely egyben a csoport székhelyeként is szolgál.

A cégcsoport 100%-ban magántulajdonú, 125 embert foglalkoztat , 2011-ben a várható árbevétele 54 m EUR .

Szolgáltatásai rövid- és mélytengeri szállítmányozás, légi- és közúti szállítmányozás, Project-szállítmányozás. A cég 100%-ban tárgyi eszköz mentes, hagyományosan a Kelet-Nyugati áruforgalom kiszolgálására fókuszál. Az Eurogate az Egyesült Királyság egyik legrégebbi szállítmányozója, aki Közép- és Kelet Európát, Oroszországot és a volt Szovjet államokat ezen térségből kiszolgálja.

Szolgáltatások:

Gyűjtőjáratok az Egyesült Királyságból és vissza:

  • Heti 3 indítás Magyarországra, Horvátországba, Szlovéniába, Szerbiába, Makedóniába, Albániába, Boszniába és Szlovákiába
  • Heti 2 indítás Lengyelországba, Romániába, Bulgáriába, Csehországba és Ausztriába
  • Heti indítás a Balti államokba, Oroszországba, Fehéroroszországba és Ukrajnába.

Minden gyűjtőszolgáltatással lefedett országban ajánlunk belföldi disztribúciót, vám- és jövedéki ügyintézést és néhány helyszínen raktározást is.

A Közúti teljes-kamionios szállítási szolgáltatás lefedi teljes Nyugat- Közép- és Kelet Európát, beleértve a volt Szovjet tagállamokat is. A Tengeri- és légi szállítmányozás globális, és hosszú-múltú ügynöki szerződésekre támaszkodik, saját gyűjtő-pontokkal Hong-Kongban, Shanghajban, Taipeiben, Dhakában és Szöulban. A cégcsoport által ajánlott , rendszeresen használt rövid-tengeri útvonalak érintik a legnagyobb Európai kikötőket, Szentpétervárt és Kaliningrádot.

A project-szállítmányozási részleg szintén globális piacra szolgáltat, nagyon erős volt szovjet államokbeli háttérrel.


Kim JesteśmyEurogate to grupa firm spedycyjnych, obecnych w 8 krajach Europy, świadczących usługi w ramach 16 biur.

Firmę założono w 1989 roku w Wielkiej Brytanii. Siedziba główna firmy mieści się w Londynie.

Grupa Eurogate jest w 100% własnością prywatną, zatrudnia 125 osoby, w roku 2011 zarejestrowała obrót cca.54 milionow euro.

Firma świadczy następujące usługi: transport morski (bliskiego zasięgu i dalekomorski), transport lotniczy i drogowy oraz organizuje i realizuje projekty logistyczne. Spółka nie posiada środków transportu. Jej działalność jest tradycyjnie ukierunkowana na obsługę połączeń Zachód-Wschód. Spółka świadczy jedną z najstarszych w Wielkich Brytanii usług przewozu towarów do i z państw Europy Wschodniej, w tym Rosji i wszystkich byłych republik radzieckich.

Spółka Eurogate nigdy nie była włascicielem pojazdów czy statków. Jej działalność spedytorska opiera się wyłącznie na współpracy i umowach z przewoźnikami, liniami powietrznymi i morskimi, z których część obowiązuje już od 15 lat.

Portfel klientów obejmuje takie firmy, jak: Alcoa, Philips, Unilever, Nestle, Kellogs, Do+Co, Kenvelo, Arcelor Mittal, Husqvarna,WD40, Bobcat, Procter and Gamble, 3M.

Usługi

Przewozy drobnicowe do i z Wielkiej Brytanii:

  • 3 wyjazdy tygodniowo na Węgry, do Chorwacji, Słowenii, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i na Słowację
  • 2 wyjazdy tygodniowo do Polski, Rumunii, Bułgarii, Czech i Austrii
  • 1 wyjazd tygodniowo na Łotwę, Litwę, do Estonii, Rosji, na Białoruś i Ukrainę.

Ponadto w każdym kraju objętym przewozami drobnicowymi Eurogate oferuje dystrybucję krajową oraz obsługę celną i akcyzową, a w niektórych lokalizacjach także usługi magazynowe.

Transport całopojazdowy obejmuje Europę Zachodnią i Wschodnią, Rosję i wszystkie byłe republiki radzieckie.

Transport morski i lotniczy – oferowane usługi mają charakter globalny dzięki długoterminowym umowom agencyjnym i własnym rozwiązaniom w Hongkongu, Szanghaju, Taipei, Dhace i Seulu. Regularne morskie połączenia bliskiego zasięgu obejmują wszystkie większe porty europejskie, St.Petersburg i Kaliningrad. Kompleksowa obsługa spedycyjna również ma charakter globalny, z bardzo silnymi powiązaniami z byłymi republikami ZSRR.

Dowiedz się więcej o świadczonych usługach, pracownikach lub prześlij nam swoje zapytanie!